top of page

tinaenterprises Group

Public·41 members
Apollo Filippov
Apollo Filippov

Bajka Bas Celik Prepricano ##VERIFIED##


Poznata narodna bajka Baš-Čelik kroz niz zanimljivih fantastičnih slika, kao i dramatičnu radnju, veoma slikovito otkriva maštu narodnog pripovedača. Kompoziciona struktura ove bajke je veoma složena, a javlja se i neobično bogatstvo motiva. U njoj je izražena misao da zlo ma koliko bilo veliko, može da se pobedi ljudskom istrajnošću, upornom borbom i verom u život.
Bajka Bas Celik Prepricano


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftweeat.com%2F2tS8ir&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3ecOYXdu3c8a7qms2lLM5vAnaliza - Ovo je narodna bajka, nastala usmenim putem, prenošena s koljena na koljeno. Duga je i puna raznih fantastičnih događaja, u čemu se ogleda to prenošenje s koljena na koljeno. Naime, svaki od pripovjedača dodavao je dijelove, kako bi zadržao pozornost slušalaca.


Kao i sve bajke i ova ima srećan kraj. Ćela je dokazao da je pravi junak i naučio nas da ni o kome ne treba da sudimo samo na osnovu njegovog izgleda ili materijalnog stanja. Bajka ima i moralnu poruku sličnu onoj koju ima i bajka Biberče a to je da ljude ne treba procenjivati na osnovu fizičkog izgleda. Slično za obe bajke je i to kako su junaci dobili ime, Ćela zbog svoje ćele, a Biberče jer je bio veličine biberovog zrna. Takav postupak davanja imena junacima je isto tipičan za bajke, i Pepeljuga nosi to ime jer vreme provodi radeći u pepelu.


Osnovna tema narodne bajke Baš-Čelik je veoma česta u bajkama i kreće se sudbinom najmlađeg carevića koji polazi u dalek i nepoznat svet u potrazi za svojim sestrama. Narodni pripovedač sa očiglednom simpatijom prati svog junaka iz okršaja u okršaj, darujući pobede njegovoj snazi, upornosti i lukavosti.


Kompoziciona struktura narodne bajka Baš-Čelik građena je stalnim kombinovanjem tri detalja. Svako trojstvo je građeno gradacijski i prožima celu bajku. Opisana su tri carevića, tri sestre, tri neobične udaje, kao i scene opisa neobične udaje carevih kćeri za neobične mladoženje, tri podviga carevića. Za označavanje svojstva događaja i likova kao natprirodnog i nemogućeg u bajci Baš- Čelik se koristi čudesno i fantastično. U njoj se i veoma oštro deli dobro od zla, a posebno se u osnovi obrade, jednog od ključnih motiva o gvozdenom čoveku ističe verovanje o snazi volje. Na taj način se čuvaju ne samo etičke vrednosti, već se i ukazuje da se čovek snagom volje i upornošću mora stalno suočavati sa preprekama, jer će jedino tako sve prebroditi. 350c69d7ab


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page